Avoinkunta.fi

Asukkaiden kanssa yhdessä

Avoinkunta.fi-palvelun avulla saadaan asukkaat osaksi kunnan tai kaupungin päätöksentekoa. Mahdollisuus vaikuttaa aidosti oman kunnan asioihin lisää kunnan avoimuutta ja luotettavuutta asukkaiden keskuudessa. Palvelun kautta asukkaat pääsevät vaikuttamaan oman asuinkunnan tai kaupungin säästötoimenpiteisiin ja budjetointiin sekä antamaan kehitysideoita. Tämä edistää vuoropuhelua kunnan ja asukkaiden välillä. Avoinkunta.fi on palvelukokonaisuus, joka sisältää kolme eri työvälinettä kuntien ja kaupunkien toiminnan tueksi: tasapainotuslaskuri Taneli, osallistava budjetointi Osku ja ideointipalvelu Iida.

Tuotteemme

Taneli havainnollistaa kunnalle tai kaupungille asukkaiden mielipiteitä sekä valintoja ehdotetuista säästötoimenpiteistä. Tämä edistää säästötoimenpiteisiin kohdistuvan toiminnan avoimuutta kunnassa ja yhteistyötä asukkaiden keskuudessa.

Iida luo mahdollisuudet asukkaille heidän ideoiden esittämiseen yhteisen hyvän puolesta kotikunnassaan tai -kaupungissaan. Iidan kautta myös muut asukkaat pääsevät katsomaan toisten esittämiä ideoita, keskustelemaan niistä ja kannattamaan niitä halutessaan.

Osku osallistaa asukkaat mukaan kunnan tai kaupungin päätöksentekoon jo kunkin kehityskohteen budjettivaiheessa. Näin kohteeseen liittyvistä toimista voidaan päättää yhdessä kunnan ja asukkaiden kesken.

Kuntalaisten sekä myös kunnan ehdotusten ja ideoiden kerääminen

Äänestetään parhaimpien ideoiden puolesta halutuilla aikatauluilla

Kannatetuimmista ideoista voidaan äänestää ja muu statistiikka on nähtävillä koko ajan

Läpinäkyvä prosessi alusta loppuun

Voit kommentoida esitettyjen ideoiden puolesta tai niitä vastaan

Kuntalaisten sekä myös kunnan ehdotusten ja ideoiden kerääminen

Kuntalaisten osallistaminen päätöksentekoon lisää asukkaiden pitovoimaa ja viihtyvyyttä sekä alueen vetovoimaa. Maaseutukuntien ja pienten kaupunkien vetovoimaisuuden kasvattaminen on tärkeää ennakoidun maallemuuton kasvun kannalta. Etulyöntiasemassa ovat ne kunnat ja kaupungit, jotka vastaavat asukkaidensa tarpeisiin nykyaikaisilla ratkaisuilla ja vaikutusmahdollisuuksilla. Kuntalainen ei ole vain asukas ja veronmaksaja, vaan aito vaikuttaja omalla asuinpaikkakunnallaan. Yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta arvostetaan koko ajan enemmän, mikä herättää asukkaissa kiinnostusta ottaa osaa oman kunnan tai kaupungin asioihin ja päätöksentekoon.